Brabantse Wal

Voorzitter
Greet Beijerling
Burgemeester van Loonstraat 75
4651 CC Steenbergen
greetbeijerling(at)gmail.com

Secretaris en PR
Frans Beijerling
Burgemeester van Loonstraat 75
4651 CC Steenbergen.
Tel. 0167-567847
ff.beijerling(at)home.nl

Penningmeester
Truus Renes
Hoogaars 11
4617 GE Bergen op Zoom
gbrenes(at)home.nl

Bestuurslid bloemschikken
Nellie Moerkens
Trambaan 87
4641 PG Ossendrecht
moertje87(at)home.nl

Bestuurslid algemene zaken
Cor van de Korput
Kerkepad 16
4641 TC Ossendrecht
cor(at)vandekorput.com

Activiteiten commissie
Han de Leeuw
Jeanne Kapetein
Coby Rombouts